Läkarbesök

Under barnets första år träffar man doktorn vid tre tillfällen - vid 1, 6 och 10 eller 12 månaders ålder. Vi har förmånen hos oss att endast ha bemannat med barnläkare vid besöken.

Doktorn gör en hälsoundersökning och titta på hur långt barnet har kommit i sin utveckling. Besöket tar ungefär en kvart och det finns alltid tid till att ställa frågor.