För tidigt född

Börjar det vara dags att skrivas ut från sjukhuset eller har ni kanske redan kommit hem med hemsjukvård? Välkomna att ringa och berätta det för oss! Vi kommer gärna på hembesök när ni är redo för att ta emot besök.

prematur.jpg

Vi på Systrarna Söder vill ta lite extra hand om barn som fått en tuff start i livet och tänker då på hur det är att börja sitt liv på neonatal- eller annan vårdavdelning . Antingen för att barnet kom för tidigt eller av någon annan anledning. Vi vet att det finns mycket oro i början för hur allt ska bli och om det finns tillräckligt med resurser när man skrivs ut från sjukhuset.
 
På vår barnavårdscentral är vi ett gäng barnsjuksköterskor och barnläkare med lång erfarenhet av arbete med både friska och sjuka barn. En av våra sjuksköterskor, Anna, jobbar parallellt på neonatalavdelning och vet precis hur det är när allt helt plötsligt ställs på ända. 
 
Dessutom vet vi att det finns en efterfrågan från neonatalvården på barnavårdscentraler med specialintresse för prematura barn och deras föräldrar .
 
Vi har en policy att alltid komma hem till familjen för att få en överlämning från hemsjukvården när det börjar vara dags att skrivas ut. Sedan gör vi hembesök efter behov. Vi väntar in att ni föräldrar känner er redo att komma på besök till BVC. På läkarbesöken erbjuder vi alltid att ni får träffa en barndoktor.
 
Dessutom erbjuder vi, utöver vanlig föräldrautbildning, särskilda träffar för barn och föräldrar till för tidigt födda barn om behov finns.