Systrarna Söder vill följa med den nya lilla medborgaren på färden – genom månader och år, sol och höstrusk. Det är ni som tar ratten och vi som lyssnar och guidar genom livets berg- och dalbanefärd. Vi kan konsten att se till att ni sitter säkert i upp- och nedförsbackar.

Barnhälsovårdens basprogram

Vi arbetar med basprogrammet enligt socialstyrelsens rekommendationer där hälsoundersökningar, vaccinationer och utvecklingsbedömningar ingår. Där utöver, speciellt första veckorna, kommer vi tillsammans överens om hur ofta vi ska ses.

Nyfödd – Hembesök
1 vecka – D-vitaminer
1 månad – Läkarbesök
2 månader - Utvecklingsbedömning, mammasamtal och vaccination
Föräldrautbildning startar
3 månader – Vaccination
5 månader – Vaccination och D-vitaminer
6 månader - Läkarbesök
8 månader – Sköterskebesök, mat och utveckling
10 – 12 månader – Läkarbesök
12 månader – Vaccination och D-vitaminer
18 månader – Hälsokontroll, vaccination och D-vitaminer
3 år – Språkutveckling, samtal kring mat- och rörelsevanor. ELVIS-projektet
4 år – Syn- och hörselprövning. Utvecklingsbedömning. ELVIS-projektet
5 år – Skolförberedande hälsosamtal och Vaccination