Vaccinationer

Vaccination av barn är den mest framgångsrika medicinska insatsen som gjorts för att förbättra folkhälsan. Det ger långvarigt skydd för den enskilda individen mot en viss infektion och förhindrar spridning av sjukdom i samhället.

Vaccinationsschema

2 + 3 månader - Rotavirus
3+5+12 månader - Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio & Hepatit B samt Hemofilus och Pneumococker.
18 månader - Mässling, Rödahund & Påssjuka.
5 år - Difteri, Stelkramp, Kikhosta & Polio
Vid behov - TBC